Effektiv projektledning sparar pengar och höjer kvaliteten

Byggledning är ett komplicerat område, som kräver en gedigen erfarenhet - här duger det inte med skrivbordskunskaper. Vem är bäst på vad, hur ska jobbet organiseras...det är hundratals detaljer att hålla reda på. Detaljer som alla har stor betydelse för slutresultatet, både när det gäller ekonomin och kvaliteten. Den rätta erfarenheten hittar du hos mig - Rolf Andersson,
"Ludde" med alla i branschen sedan mer än 27 år.

Missa missarna!
Fallgroparna på vägen till färdigt bygge är många, och jag vet hur man undviker dem. Men den riktigt goda affären uppstår när mina kunskaper utnyttjas redan på projekteringsstadiet, genom att lösningar som inte fungerar i praktiken kan vidareutvecklas innan de ställer till problem och onödiga kostnader. Genom åren har jag sett många misstag begås på alla nivåer - med min hjälp blir det rätt från början, till en lägre total kostnad.

Slå mig en signal, så kommer jag på besök och berättar mer om hur jag kan effektivisera byggandet i Skaraborg!

Med vänlig hälsning,
Rolf "Ludde" Andersson

< Tillbaka >